;

Detail produk

DAP Daun Sawit

Image
Untree.co

DAP Daun Sawit

Spesifikasi:

18% N (Nitrogen) 

46% P2O5 (Fosfat)

 

Keunggulan:

Pupuk yang mudah larut dalam air ini dapat memacu pertumbuhan generatif tanaman dan menambah kadar protein. 

Pupuk DAP juga cepat diserap tanaman.

Hubungi Kami