;
Untree.co

NPK 12.12.17.2 Daun Sawit

Spesifikasi:

12% N (Nitrogen) 

12% P2O5 (Fosfat) 

12% K2O (Kalium Oksida) 

2% MGO (Magnesium Oksida)

 

Keunggulan:

Pupuk yang berfungsi mempercepat pertumbuhaan tanaman, menjadikan tanaman lebih hijau. 

Berfungsi juga untuk memacu pembungaan, pembentukan dan pemasakan biji/buah.

Hubungi Kami